SÍDELNÍ A REGULAČNÍ URBANISMUS

koncept řešení územního plánu, 1996
urbanistická studie 1993
územní studie, 2018
urbanistická studie, 1993
územní plán města, 2001 - 2005
územní plán 1994
územní plán, 2013
změna územního plán 2010
urbanistická studie a územní plán, 1997 - 1999
regulační plán, spoluautor, 1994
územní plán 2004 - 2009
územní plán a jeho změny, 2009 - 2023
brownfield, 2020
regulační studie obytné zóny 1995
územní plán, 2000 a jeho změny, nový územní plán 2018
územní plán 1993
regulační studie zástavby nové obytné lokality, 2006
změny územního plánu, 2016
územní plán, 2012 a jeho změna 2023
urbanistická studie, spoluautor, 1996
územní plán 2004 - 2009
urbanistická studie 1999, územní plán 2014
územní plán 1993 a jeho změny, zastavovací studie, nový územní plán 2011 a jeho změny 2023
územní plán 1998, spoluautor
urbanistická studie 1998, územní plán 2005 a jeho změny
územní plán 2014
změny územního plánu, 2010
změny územního plánu, 2009 - 2012
urbanistická studie centrální zóny, 1995
změny územní plánu 2009 - 2011