ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka České Komory Architektů č. 02481, IČ 63389428, od 11/2018 neplátce DPH

zapsaná v Živnostenském rejstříku u úřadu Magistrátu Města Brna, č.j. 15878/98/02

 

sídlo: Radnická 5, 602 00 Brno, Česká republika

atelier: Zelný trh 12, 602 00 Brno, Česká republika

email: jana@janakastankova.cz

 

 

Váš email bude použit pouze pro zodpovězení Vašeho dotazu.