ARCHITEKTURA

rekonstrukce, 2015 - 2017
obytná vestavba, 2017 -2020
studie adaptace, 2020
úprava křížení venkovských cest, 2013
adaptace 2003 - 2014