VEŘEJNÁ PROSTRANTSVÍ

územní studie 2011, spoluautor
studie úprav dětského hřiště, 2010
studie, DÚR, DSP, DPS, realizace nábřeží, 2008 - 2022
studie úpravy veřejného prostrantsví areálu vinných sklepů, 2002
úprava bývalé venkovské zahrady na veřejné prostrantsví s dětským hřištěm, 2022
studie úpravy návsi, 2017
studie úpravy návsi, 2018
studie úprav veřejných prostranství, 1998
studie úprav veřejného prostranství, 2010
studie úprav veřejného prostranství, 2010
studie úprav návsi, DÚR, 2014