VELKÉ ÚZEMNÍ CELKY

územní plán velkého územního celku, spolupráce, 1995
urbanistická studie velkého územního celku, spolupráce, 1993-4
územní plán velkého územního celku, spolupráce, 1995

mapy a letecké snímky z veřejně dostupných zdrojů: www.mapy.cz, seznam.cz a archiv Jana Kaštánková