PRAHA, VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

architektonicko urbanistická soutěž,  2018

návrh ing. arch. Jana Kaštánková, spoluautoři dopravního řešení ing. Martin Všetečka a ing. Martin Novák, vizualizace ing. arch. Jakub Frolík

Referenční foto:

Z vyhlášení výsledků: 

Věčná inspirace: