ing. arch. Jana Kaštánková, autorizovaná architektka České Komory Architektů č. 02481, IČ 63389428

sídlo: Radnická 5, 602 00 Brno, Česká republika

atelier: Zelný trh 12, 602 00 Brno, Česká republika

 

 

konzultace po předchozí emailové dohodě