PŘEROV

STŘÍBRNÁ MEDAILE V SOUTĚŽI !!!

PROMĚNA. Horní osada se zámkem na travertinovém návrší a Dolní osada při řece, obě ležící blízko sebe ve strategickém místě při vstupu do Moravské brány, na dolním toku Bečvy. Zaplavované lužní lesy v širším okolí určují jedinečnou polohu místa mimo ně. Obě sídla přirozeně rostou až se spojí v jedno. MĚSTO. Poklidný život zrychluje své tempo, už nestačí přeprava koňmo a do blízkosti města je přivedena železniční trať. VLAK. Přináší ruch i páru, přiváží nové lidi a nové zboží. Vzniká PIVOVAR, SLÉVÁRNA, MOTOUZÁRNA. Sukcese, zrání, klimax, KRIZE. Stabilizované obyvatelstvo musí po jednom velkém konfliktu odejít. Přichází noví lidé, z jiných krajů, s jinými zvyky. Město zůstává. Chvíli dokonce chřadne. Ovšem jen do doby, kdy vývoj civilizace opět nabírá TEMPO. Tentokrát závratné. A město už se dusí moderními koňskými silami v plechovém hávu. Přitom stroje motouzárny dávno mlčí. Jde k zemi první vybydlený nájemní dům, po něm druhý a další, jen pivovar zůstává a nabírá nový lesk, zlatavý mok je třeba rozvést do jiných měst i dál. BYPASS. Přemostění zúženého nebo uzavřeného úseku za účelem zkvalitnění či obnovení průtoku oblastí, které se nachází za zúžením. Bypass je nutný, protože mimotělní oběh města nelze použít. Následuje PLÁN, hodnotná podstata předků zůstává zachována potomkům a už roste NOVÁ ČTVRŤ. Vlévá zdravou krev do žil unaveného a přesto stále krásného města. Bezpečí orientace díky prostorové kompozici, relax v parku nebo na náměstí. Parkour? Inline brusle? Zmrzlinu nebo horkou kávu? Pěší třída od vlaků a busů přes další, tentokrát dvojitý bypass - pěší lávky - jedna jako přerovská HIGH LINE nad pivovarem směrem ke školám a dál až k magistrátu, poliklinice, úřadům a pojišťovnám, druhá přes rušnou křižovatku mezi novým a starým parkem. Zotavený organismus přechází do vrcholových sil.